Logo – Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte

Ring gratis hele døgnet:
800 57 000

Om oss

Vi hjelper seksuelt misbrukte personer, incestutsatte og deres pårørende. Vi er åpne døgnet rundt, alle dager i året. Du kan ringe til oss uansett hvor i Norge du bor – det er helt gratis å ringe til oss. Hjelpetelefonen driftes av Incestsenteret i Vestfold.

I 2005 vedtok Stortinget at det skulle opprettes en landsdekkende, døgnåpen hjelpetelefon for personer som er utsatt for incest og seksuelle overgrep samt for familie og pårørende til disse.

Barne- og familiedepartementet besluttet at Incestsenteret i Vestfold skulle drifte og betjene hjelpetelefonen. Den 30. august 2006 ble den nye hjelpetelefonen offisielt åpnet av daværende Barne- og likestillingsminister, Karita Bekkemellem. Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som har ansvaret for å følge opp hjelpetelefonen.

Om Incestsenteret i Vestfold

Incestsenteret i Vestfold er en privat stiftelse som ble etablert i 1988. Stiftelsen er et lavterskeltilbud basert på prinsippet om hjelp til selvhjelp som gir råd, veiledning og bistand til brukerne sine – uten krav til henvisning.

Incestsenteret i Vestfold sitt hus ligger rett utenfor Tønsberg sentrum.

Senterets viktigste hjelpetilbud er døgnåpen telefon, midlertidig bo-opphold, enesamtaler, familiesamtaler og ulike gruppetilbud. Det er også mange mennesker i samme livssituasjon som bruker huset som en sosial møteplass.

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte og Incestsenteret i Vestfold skal gjøre gjentjenester. Det betyr at ansatte ved Incestsenteret i Vestfold skal betjene Hjelpetelefonen samtidig med sine vanlige arbeidsoppgaver på senteret – som f.eks. å ivareta beboere og besøkende. Likeledes skal ansatte ved Hjelpetelefonen utføre arbeidsoppgaver på senteret.

Incestsenteret i Vestfold er medlem av Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO) – fellesorganisasjonen til landets sentre mot incest og seksuelle overgrep.

Vårt mål

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte sitt mål er å avdekke seksuelle overgrep hos barn og unge, samt å bidra til økt livskvalitet for seksuelt misbrukte barn, unge, kvinner og menn.