Logo – Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte

Ring gratis hele døgnet:
800 57 000

Om oss

Vi hjelper seksuelt misbrukte personer, incestutsatte og deres pårørende. Vi er åpne døgnet rundt, alle dager i året. Det er helt gratis å ringe til oss. Hjelpetelefonen driftes av Incestsenteret i Vestfold.

I 2005 vedtok Stortinget at det skulle opprettes en landsdekkende, døgnåpen hjelpetelefon for personer som er utsatt for incest og seksuelle overgrep samt for familie og pårørende til disse.

Barne- og familiedepartementet besluttet at Incestsenteret i Vestfold skulle drifte og betjene hjelpetelefonen. Den 30. august 2006 ble den nye hjelpetelefonen offisielt åpnet av daværende Barne- og likestillingsminister, Karita Bekkemellem. Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som har ansvaret for å følge opp hjelpetelefonen.

Om Incestsenteret i Vestfold

Incestsenteret i Vestfold er en privat stiftelse som ble etablert i 1988. Stiftelsen er et lavterskeltilbud basert på prinsippet om hjelp til selvhjelp som gir råd, veiledning og bistand til brukerne sine – uten krav til henvisning.

Incestsenteret i Vestfold sitt hus ligger rett utenfor Tønsberg sentrum.

Senterets viktigste hjelpetilbud er døgnåpen telefon, midlertidig bo-opphold, enesamtaler, familiesamtaler og ulike gruppetilbud. Det er også mange mennesker i samme livssituasjon som bruker huset som en sosial møteplass.

Mål om å bekjempe seksuelle overgrep

Incestsenteret i Vestfold har et overordnet mål om å bekjempe incest og seksuelle overgrep ved å påvirke til forandring av de faktorer i samfunnet som er med på å opprettholde disse problemene. Dette gjøres ved å synliggjøre problemene, drive forebyggende arbeid i skolene og barnehagene i Vestfold, avdekke pågående overgrep og ved å bidra til et bedre liv for alle som er utsatt for incest og seksuelle overgrep.

Incestsenteret i Vestfold er medlem av Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO) – fellesorganisasjonen til landets sentre mot incest og seksuelle overgrep.